1939 -1945

HET MUSEUM

Oorlogsmuseum

Niemandsland


Is een stichting die zich bezighoudt met de educatie van de periode in de Betuwe tussen 1939 en 1945.


Dit doen zij door het tentoon te stellen van beeld en materiaal die gebruikt is in deze regio. 


Omdat er steeds meer vraag is naar rondleidingen en scholen programma’s is er nagedacht om het
museum te gaan professionaliseren.


Dit door middel van, het aanbrengen van een tijdslijn met foto
panelen en vraagstukken in het museum, het gebruik van hedendaagse technieken om het interactief
te maken, filmbeelden te tonen in een film ruimte en een beleving te creëren voor de bezoekers.

Coronaprotocol


Versie vanaf 26 januari 2022


Voor een veilig en verantwoord bezoek aan het museum ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek te brengen aan het museum. Dit protocol is opgesteld volgens de richtlijnen van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. Uitgangspunt van het protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.


Houd 1,5 meter afstand van andere personen, huishoudens of gezelschappen. Tijdens verplaatsingen door

Voor de musea geldt het volgende

 1. Musea zijn gesloten van 22.00 uur tot 5.00 uur.
 2. Bezoekcapaciteit is beperkt tot 1 persoon, huishouden of gezelschap per 5m2, met max. 1250 personen per ruimte. Tijdens verplaatsingen door het museum geldt een mondkapjesplicht, buiten geldt de mondkapjesplicht niet. De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor kinderen vanaf 13 jaar.
 3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in het museum, en ook vóór het museum.
 4. Pas daar waar nodig looproutes aan opdat voldaan wordt aan anderhalve meter afstand.
 5. In musea is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. Het is daarbij belangrijk dat het coronatoegangsbewijs wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd. De controle van het ID-bewijs geldt vanaf 14 jaar oud. Bezoekers uit landen waar geen EU Digitaal Corona Certificaat wordt gebruikt, moeten zich vooraf testen via Testen voor Toegang en hun resultaat in CoronaCheck omzetten in een coronabewijs.
 6. In het kader van onderwijsactiviteiten geldt een uitzondering op de coronatoegangsbewijsplicht voor leerlingen en onderwijspersoneel voor de beoefening van kunst- en cultuur. Dit betekent dat bij schoolbezoeken aan musea geen coronatoegangsbewijzen nodig zijn voor leerlingen en het onderwijspersoneel.
 7. Ook in horeca geldt binnen en op een eventueel terras dat het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht is in eet- en drinkgelegenheden én een vaste zitplaats is verplicht. Dit geldt ook als zij onderdeel zijn van andere locaties. Er is geen coronatoegangsbewijs vereist wanneer uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie bij eet- en drinkgelegenheden. Het tonen van een coronatoegangsbewijs in de horeca binnen is niet nodig als deze al aan de buitendeur getoond is.
 8. Voor evenementen in musea geldt dat het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht is. Er is een uitzondering op de plicht van het coronatoegangsbewijs leerlingen en onderwijspersoneel voor de beoefening van kunst- en cultuur, zij hoeven dus geen coronatoegangsbewijs te tonen.
 9. Indien musea gegevens van bezoekers hebben geregistreerd – bijvoorbeeld voor de reservering – dan is het advies om deze gegevens na maximaal drie maanden te vernietigen, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 10. Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (bijv. ook instructies ophangen bij de wastafel). Maak regelmatig schoon, vooral ook de pinterminal, deurknoppen, trapleuningen en liftknoppen.
 11. Op centrale plaatsen is desinfecterende handgel beschikbaar of zijn handenwas-faciliteiten gerealiseerd.

       Voor bezoekers geldt het volgende

       1. Voor medewerkers en vrijwilligers gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.
       2. Medewerkers en vrijwilligers krijgen een instructie/training over de naleving en handhaving van het protocol.
       3. Daar waar contact niet voorkomen kan worden (evacuatie/hulpverlening) zullen aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke afscherming.
       4. Medewerkers die gebruik moeten maken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen deze door het museum aangereikt en ontvangen instructie over het goed toepassen/aandoen ervan.
       5. Het geldende thuiswerkadvies is “‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. Voor kantoorwerkzaamheden geldt het protocol “Veilig naar kantoor”.


         Voor vrijwilligers en medewerkers geld het volgende

         Voor vrijwilligers en medewerkers geld het volgende

         1. Voor medewerkers en vrijwilligers gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.
         2. Medewerkers en vrijwilligers krijgen een instructie/training over de naleving en handhaving van het protocol.
         3. Daar waar contact niet voorkomen kan worden (evacuatie/hulpverlening) zullen aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke afscherming.
         4. Medewerkers die gebruik moeten maken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen deze door het museum aangereikt en ontvangen instructie over het goed toepassen/aandoen ervan.
         5. Het geldende thuiswerkadvies is “‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. Voor kantoorwerkzaamheden geldt het protocol “Veilig naar kantoor”.

            

           1. Zorg dat gezelschappen anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden vóór het horecapunt.
           2. De regels voor gebruik van horecavoorzieningen zijn: In de horeca wordt een coronatoegangsbewijs verplicht in eet- en drinkgelegenheden én een vaste zitplaats is verplicht. Dit geldt ook als zij onderdeel zijn van andere locaties. Er is geen coronatoegangsbewijs vereist wanneer uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie bij eet- en drinkgelegenheden. Het tonen van een coronatoegangsbewijs in de horeca binnen is niet nodig als deze al aan de buitendeur getoond is.
           3. Plaats fysieke afscherming bij uitgifte en kassa’s tussen gast en medewerker als de contactruimte kleiner isdan anderhalve meter