Het educatie project

Scholen


Scholen en groepen bieden wij een rondleiding aan van ongeveer 1,5 uur. Wilt u een educatie pakket zodat u vooraf informatie heeft voor in de klas en achteraf dit met de groep kan bespreken. Zie hier onder wat meer gegevens. Interesse? Mail ons voor de gegevens.

Betuwe 1944-1945

educatief project


Primair onderwijs


Met dit project maken de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs kennis met verhalen over de strijd in de drassige weilanden in de Betuwe. Operatie Market Garden liep hier in najaar 1944 vast. De Betuwe werd ruim zeven maanden het meest noordelijke front tussen bevrijd en bezet gebied.


Oorlogsgeweld en het hoge water hadden tot gevolg dat de bevolking het gebied moest verlaten.
De bewoners die konden, evacueerden naar het bevrijde zuiden. Anderen moesten noodgedwongen naar het noorden, naar bezet gebied uitwijken. Vierduizend mannen bleven achter om bezittingen te beschermen en voor het vee te zorgen.


Als start van het project worden de leerlingen uitgenodigd om via een klein onderzoek kennis te maken met mensen die aanwezig waren in het gebied in 1944-1945 als bewoner, geallieerde of Duitser. Ze ontdekken wat deze personen in de strijd in de Betuwe voor rol speelden. Vervolgens gaan de leerlingen op bezoek bij één van de bij het project betrokken erfgoedpartijen in de Betuwe. Daar beleven ze het lokale verhaal.


Educatief materiaal in de vorm van een filmpje, werkboekjes en handleiding voor de leerkrachten is speciaal voor dit project ontwikkeld.


Hello world

Doelgroep: 

Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs in de gemeente Lingewaard en Overbetuwe

Doelstelling:

Leerlingen maken kennis met de lokale geschiedenis, specifiek het Betuws verhaal 1944-1945.  Leerlingen beseffen wat de invloed van dit verhaal is geweest op hun woonomgeving.

Leerlingen verbinden het lokale verhaal met het grotere historisch verhaal van WO2

 

Het project sluit aan bij:

Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van tijdvak wereldoorlogen  

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Duur
1.5 uur op locatie.

Kosten
€5,- per leerling (minimaal 20 leerlingen)

€7,50 per leerling (met de educatie truck op locatie)
€5,- per begeleider